Abundant Life School of Discovery, Inc.

Pangngalan?

Tumutukoy sa pangalan ng tao, bagay, hayop, lugar, at pangyayari.

Uri ng pangngalan

Kasarian ng Pangngalan?

1. Panlalaki- ginagamit o tumutukoy sa likas na kasarian ng mga lalaking tao o hayop. Mga halimbawa: kuya, tatay, ninong, tindero, tito, lolo at ama. 2. Pambabae- ginagamit o tumutukoy sa likas na kasarian ng mga babaeng tao o hayop. Mga halimbawa: ate, tindera, ninang, tita, nanay, lola, at ina. 3. Di-tiyak- ginagamit o tumutukoy sa hindi tuwirang kasarian ng tao o hayop na maaaring lalaki o babae. Mga halimbawa: bisita, bunso, anak, panauhin, magsasaka, guro, at magulang. 4. Walang kasarian- ginagamit o tumutukoy sa kasariang hindi nabibilang sa lalaki o babae. Ito ay maaaring bagay, lugar, o pangyayari. Mga halimbawa: paaralan, lamesa, telepono at ibapa.