Abundant Life School of Discovery, Inc.

Pangngalan?

Ang pangngalan ay tumutukoy sa pangalan ng tao, bagay, hayop, lugar, at pangyayari.
Uri ng pangngalan

Pantangi- tumutukoy sa tiyak na ngalan ng tao, bagay, hayo, lugar at pangyayari.

     Mga halimbawa: Abundant Life School, Nido, Panda, Nike, Acer

Pambalana: tumutukoy sa di-tiyak na ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar, at pangyayari.

     Mga halimbawa: sapatos, nanay, paaralan, simbahan, guro, lapis aklat.