Abundant Life School of Discovery, Inc.

Parabula

Lesson 1: Pabula

           Ang pabula ay isang maikling kuwento na kinapapalooban ng aral ng mga babasa nito. Ito ay kadalasang gumagamit ng mga hayop na tauhan, mga halaman o mga bagay o gamit na nagsasalita, kumikilos at nabubuhay ng parang isang tunay na tao.

Mga Elemento ng Pabula:

  1. Tauhan (Characters)- mga gumanap sa pabula.
  2. Tagpuan (Setting)- tinutukoy ang panaon, lugar o pook kung saan naganap o magaganap ang pangyayari sa kuwento.
  3. Banghay (Story)- tumutukoy sa pagkakasunud-sunod ng mga pangyayari sa pabula. Ito ay mayroong simula, gitna at wakas.
  4. Aral (Moral Lesson)-

Mga Kahalagahan ng Pabula

  1. Nakapagdaragdag sa mga bata/kabataan ng mga kasabihang buhat sa pabula tulad ng… “matalino man ang matsing”, “mag-ingat sa lobong nakabihis tupa”, aanhin pa ang damo kung patay na ang kabayo”, at “balat man ay malinamnam.”
  2. Mapalawak ang kanilang talasalitaan.
  3. Masasanay sa sining ng pagsasalaysay.
  4. Makapupulot ng mga aral na magagamit sa buhay.
  5. Mahihikayat na magbasa ng mga pabula.
  6. Malilinang ang kakanyahan sa pagsasalita ng patalinghaga