Abundant Life School of Discovery, Inc.

Aralin 1 – Pamana ng Lahi

Mga Karunungang- Bayan

Unang Araw

Pagkatapos ng aralin, mga mag aaral ay kailangangang

Naibibigay ang mga kahulugang ng mga talinghagang nabasa

Nakasusulatng sariling bugtong, salawikain, sawikain, o kasabihan na angkop sa kasalukuyang kalagayan

Nagagamit ang mga pahambing sa pagbuo ng bugtong, salawikain, sawikain, o kasabihan.

Mga Karunungang – Bayan

Bugtong

Kawikaan

Salawikain

Sawikain

Palaisipan

Kasabihan

Bulong